Štakora i hipertenzija

Hipertenzija; Pozicijsko kloniranje; Kongenični diastolický tlak nad 100 Hypertension; Congenic rats; Positional cloning Sažetak U ovoj je disertaciji opisan pokušaj rasvjetljavanja etiologije hipertenzije s pomoću kongeničnih štakora BN.

GH, genetički modificiranih pokusnih životinja.

hipertenzija hipertenzija razlike hipertenzija samomassaj vrat području

Najprije je genskim analizama s pomoću F2 generacije dobivene križanjem genski hipertenzivnih GH i Brown Norway BN štakora otkriveno više važnih područja na genomu od kojih su tri, i to na kromosomima 2, 6 i 18, povezana s hipertenzijom. Nakon toga, kao sljedei korak u procesu pozicijskog kloniranja, selektivnim su križanjem stvorena tri nova kongenična soja koja imaju ciljani dio genoma bolesnog štakora GH na genskoj podlozi zdravog štakora Štakora i hipertenzija.

Ta tri novostvorena soja su: BN. GH2 ; BN. GH6 te BN. Nažalost, niti jedan od navedenih kongeničnih sojeva nije pokazao statistički značajno povišenje arterijskog tlaka u odnosu na normotenzivne štakore BN.

Budući da je vrlo vjerojatno kako hipertenzija nastaje kao posljedica poremećaja u jednom ili više regulatornih mehanizama, dodatnim je pokusima, koji su među ostalim uključili i primjenu vazopresora, biokemijske pretrage te biometrijska mjerenja, pokušano utvrditi imaju li novostvoreni štakori neke od subfenotipova hipertenzije engl.

frolov je uređaj i hipertenzije prirodno smanjiti krvni pritisak

Naši podaci sugeriraju kako dva od tri novostvorena soja imaju značajno različite prohipertenzivne subfenotipove kao što su pojačana žilna reakcija na angiotenzin II BN. GH2 i BN. GH18 te smanjenu osjetljivost baroreceptorskog refleksa BN. GH18 u odnosu na kontrolne štakore BN. Navedeni subfenotipovi su genski uvjetovani jer je sama zamjena zdravog dijela genoma bolesnim znatno promijenila žilnu reakciju na angiotenzin II te osjetljivost barorefleksa.

Jedan od načina provjere te nove hipoteze jest stvaranje novih kongeničnih sojeva koji će sadržavati više od jednog, odnosno sva područja genoma odgovorna za hipertenziju kod štakora GH na normotenzivnoj genskoj pozadini.

kako isključiti hipertenzije da li je moguće napraviti anestezija u hipertenziji

Važne informacije