5 infuzije za hipertenziju osvrta,

5 infuzije za hipertenziju osvrta

Učestalost ulkusne bolesti u bolesnika s kroničnom bubrežnom insuficijencijom uz posebni osvrt na bolesnike koji se lijeće kroničnim hemodijalizama.

Medicina ; Rumboldt Z, Mirić D. Usporedba suloktidila prema 5 infuzije za hipertenziju osvrta u liječenju intermitentne klaudikacije. Pharmaca ; Mirić D. Ergometrijsko ispitivanje funkcionalne sposobnosti bolesnika u korekciji s lokalizacijom infarkta miokarda. Magistarski rad.

Split, Usporedba djelovanja timolola i propranolola u liječenju arterijske hipertenzije. Mjesto endralazina u trojnom liječenju arterijske hipertenzije. Anali OB Split ; Određivanje funkcionalne sposobnosti u odnosu na lokalizaciju infarkta miokarda. Zbornik radova, simpozij " Novine u kardiologiji ".

Ohrid Procjena koronarne insuficijencije radionuklidnom ventrikulografijom u opterećenju. Zbornik radova IX Kongresa kardiologa Jugoslavije. Skopje, Usporedba talijske scintigrafije miokarda s elektrokardiografskim nalazima.

Učinak antikoagulantnog liječenja kod bolesnika s kongestivnom kardiomiopatijom. Još o potencijalnoj smrtonosnoj interakciji verapamil - propranolol. Liječ Vjesn ; IM Komparativno ispitivanje kardijalne funkcije ergometrijom i radionuklidnom kardioventrikulografijom u obradi koronarnih bolenika. Vrijednost radionuklidne ventrikulograije u obradi koronarnih bolesnika.

Med An ; EM Analiza operativnog istraživanja u Splitu: Kako unaprijediti liječenje arterijske hipertenzije? Značaj hitnog transporta bolesnika s infarktom miokarda do koronarne jedinice. Zbornik radova sa simpozija " Hitna stanja u Internoj medicini ".

KLINIČKA BOLNICA SPLIT

Niš, Naša iskustva u lječenju hipertenzije s Trasicor-Retardom, Elaborat. Zagreb, Pliva, Puljiz Lj. Ukupni kolesterol, LDL kolesterol, HDL kolesterol, trigliceridi, apoprotein A, apoprotin B i njihov međusobni odnos u bolenika s infarktom miokarda i perifernom aterosklerozom. Zbornik radova XVI stručnog sastanka internista Slavonije. Osijek, Učestalost infarkta miokarda u odnosu na meterološke faktore. Elektrokardiografske promjene kod penetrantnih povreda srca.

Procjena ejekcione frakcije lijevog ventrikla iz elektrokardiograma u bolenika nakon infarkta miokarda. Mioglobulinemija vrtoglavica uzroci hipertenzije akutnog infarkta miokarda. Poremetnja lipida kod bolesnika na kroničnoj dijalizi.

vrste lijekova za liječenje hipertenzije

Usporedba diltiazema i nifedipina u liječenju stabilne angine pektoris. Mirić D, Tukić A. Osnove liječenja koronarne bolesti. U: Rumboldt Z, ur.

hipertenzija centar kirov

Odabrana poglavlja iz terapije. Treće i dopunjeno izdanje knjige.

  • И неловко обнял Эпонину.
  • Prehrana u stupnju 1 hipertenzija

Terapijska primjena električnog udara. Praktikum interne medicine. Usporedba izosorbiddinitrata i molsidomina u liječenju angine pektoris. Valjanost tlakomjera u bolničkoj i u vanbolničkoj službi.

FIZIKALNI PREGLED

Koncentracija hormona štitnjaće u fibrilaciji atrija. Znaćaj radionuklidne obrade bolesnika nakon preboljelog infarkta miokarda. Radiol Jugoslav ; 21 suppl 4 : Osobitosti sportskog srca i diferencijalno-dijagnostičke teškoće. Med An Određivanje globalne ejekcijske frakcije 5 infuzije za hipertenziju osvrta ventrikla radionuklidnom ventrikulografijom u subakutnoj fazi infarkta.

Promjena amplitude septalnog Q vala u testu opterećenja kod detekcije koronarne opstruktivne bolesti, komparacija sa S-T segment denivelacijom i angiografskim nalazom. Rad Med Fak Zagreb4. Intezivno liječenje i monitoring u bolesnika sa hipersomnia sleep apnea HSA sindromom.

Kinetičko modeliranje i prehrana bolesnika koji se dijaliziraju. Značenje hipokalemije pri liječenju hiperoničara diureticima.

Osobitosti dnevnog ritma umiranja od infarkta miokarda. Zbornik radova I. Jugoslavenskog kongresa o kardiovaskularnoj rehabilitaciji.

Dijaforeza Tahikardija Anamneza: Abdominalna bol u području epigastrija, koja popušta na hranu i antacide ukazuje na peptičku ulkusnu bolest. Međutim, mnogi bolesnici s krvarećim ulkusima u anamnezi ne navode bol. Mršavljenje i anoreksija, s promjenama stolice ili bez njih, ukazuju na GI rak.

Krapinske Toplice, Pobol od ishemične bolesti srca i smrtnost od bolesti srca i krvnih ćila u Općini Split u periodu od Promjena funkcije lijeve klijetke u infarktu miokarda liječenih streptokinazom. Kardiologija ; 4: Infarkt miokarda: korekcija ejekcijske frakcije lijevog ventrikla i maksimalnih vrijednosti enzima u plazmi.

MSD priručnik simptoma bolesti: Gastrointestinalno krvarenje

Zbornik radova XIX sastanka internista Slavonije. Pletizmografske promjene u hipertoničara liječenih hidroklortiazidom. Med An I; Osobitosti dnevnoga ritma umiranja od infarkta miokarda u hospitaliziranih bolesnika.

Osobitosti dnevnog ritma iznenadne smrti u vanbolničkim okolnostima. Osobitosti dnevnog ritma javljanja infarkta miokarda: opasnost jutarnjih sati. Utjecaj meteroloških faktora na javljanje infarkta miokarda. Dvostruko slijepa multicentrićna usporedba antihipertenzivnih učinaka kaptoprila i enalaprila kod umjerene arterijske hipertenzije.

izjednaciti pritisak

Raspon vremena od početka infarkta miokarda do dolaska u koronarnu jedinicu na splitskom području. Analiza sinoptičkih situacija za dane s većim brojem infarkta miokarda na splitskom području.

Pomorska medicina V naučna rasprava. Izdanje mornaričkog glasnika Beograd, Klinicische bedeutung der diagonalen Ohrappchenfalte. Munch med Wschr ; CC Usporedba antihipertenzivnih učinaka bopindolola i metoprolola u liječenju arterijske hipertenzije. Med Preg, Novi Sad ; Mjesto dijagonalne brazde ušne resice u kliničkoj procjeni koronarnog rizika.

Utjecaj vjetrova na javljanje infarkta miokarda u priobalnom srednjodalmatinskom području.

Važne informacije